Visi Misi Dan Objektif

Visi Syarikat

  • Menjadi sebuah pusat sehenti percetakan (One stop Printing and IT solution) yang menawarkan sentuhan professional dan unik bagi rekaan grafik dan pembangunan laman web dan produk yang patuh syariah di Malaysia.
  • Menjadi sebuah syarikat yang bukan sahaja menjalankan perniagaan berlandaskan  keuntungan semata-mata namun menitikberatkan aspek pembangunan manusia (organisasi dan pelanggan), berjiwa dinamik serta berdaya saing di dunia perniagaan yang kian mencabar.
  • Menubuhkan pusat pembangunan laman web dan perisian seterusnya membangun dan membina nama ke peringkat antarabangsa dalam masa akan datang.

Misi Syarikat
Membekalkan perkhidmatan yang setanding syarikat antarabangsa, mementingkan kualiti, efisien serta mesra pelanggan bagi mencapai tahap kepuasan pengguna.

Objektif Syarikat
Matlamat ataupun objektif utama syarikat adalah :

  1. Berurusan dengan lebih efisien dan professional terhadap para pelanggan.
  2. Pengendalian segala urusan mengikut tatacara syarikat menerusi etika kerja dan penggarapan nilai murni di antara organisasi dan para pelanggan.
  3. Membekalkan perkhidmatan berkualiti dengan menerapkan pelbagai jenis medium pemasaran yang efektif bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan yang maksimum.
  4. Sentiasa peka dan bersedia terhadap setiap perubahan yang berlaku agar mutu perkhidmatan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.
  5. Konsisten dalam menangani masalah tempahan dan pembelian bekalan agar penghantaran produk dapat terus disalurkan kepada pelanggan dengan segera.

Objektif ini adalah selaras dengan usaha kerajaan Malaysia dalam melahirkan generasi usahawan yang agresif lagi prihatin menuju ke arah

comment below: